Una poesia di Laura Neri poesie

Una poesia di Laura Neri

Ma tu ‘o saie pecche ‘ te voglio bene ?
Ie sì
Tu me appicciate’ o core
Se so ‘ abbruciate ‘ e vene
L’ uocchie te guardano
E tu quanne me guarde
me fai tremma…
Me piglia l emozione
Chi t ‘ purtato ?
Forse ‘ nu viente doce
E m astrignute ‘ e mane
mo ‘ stu prufume
S è mise dint a l anema
e nun se ne va cchiu’

@Laura