COLTELLO / KNIFE / NÓŻ

L’uomo è coltello per l’uomo
e spietato carnefice,
si è esaurita la misericordia
sull’autostrada dei secoli,

è intasata la deviazione
verso il quotidiano inferno.

Man is knife to man
and merciless executioner,
mercy was exhausted
on the highway of ages,

the detour is crowded
to everyday hell.

Człowiek człowiekowi nożem
i bezlitosnym katem,
wyczerpało się miłosierdzie
na autostradzie wieków,

zatłoczony jest objazd
do codziennego piekła.

Izabella Teresa Kostka, ©2019

All rights reserved

#terminalrealism