È PIOVUTO QUEL GIORNO

Estese pianure tra le maree
della vita che non sa perdonare,
lunghi corridoi affollati di domande
e risposte che affondano nel vuoto,

mi ricordo le nostre dita
aggrovigliate come fili di ferro,
legami spezzati e affetti a terra
gettati come cocci d’un vaso.

È piovuto quel giorno in Piazza Duomo…

Si è infilata la felicità
tra i piccioni sulle grondaie
è volata via in fretta
col vapore della metropolitana.

THAT DAY IT RAINED

Extensive plains among the tides
of life that does not know how to forgive,
long corridors crowded with questions
and answers that sink into the void,

I remember our fingers
tangled like wires,
broken bonds and feelings thrown on the ground
like shards of a vase.

It rained that day in Cathedral Square…

Happiness was hidden among the pigeons on the gutters,
she flew away quickly
with the steam of the subway.

PADAŁO TEGO DNIA

Rozległe niziny przypływów
życia, co nie potrafi wybaczać,
długie korytarze zatłoczone pytaniami
i odpowiedzi ginące w próżni,

pamiętam nasze palce
splątane jak żelazne druty,
rozerwane więzy i uczucia na ziemi
rzucone jak skorupy wazonu.

Padało tego dnia na Placu Katedralnym…

Wmieszało się szczęście
pomiędzy gołębie na rynnach,
odleciało szybko
wraz z parą uchodzącą z metra.

Izabella Teresa Kostka ©2019

New English Website:

https://kostkaizabellateresa.wordpress.com