SAILING SHIP / VELIERO / ŻAGLOWIEC (EN / IT / PL)

I would like to know
where (it) takes me
that fragile sailing ship called Life
I’m like a drifting castaway
far from the lighthouses of a safe harbor.

Unknown is the eternal sea
– the home of Good and all Evil,
time is smashed like shells
and leaves footprints on bare rocks.

I fished, elsewhere, many defeats,
sins, pains and rare pearls
but I keep casting the net at dawn
I want to reach the shore of hope.

And in the abysses I will return
carried away by the last tide.

Izabella Teresa Kostka

2019, published

VELIERO

Magari sapessi ove mi porta
quel fragile veliero chiamato Vita,
sono come un naufrago alla deriva
distante dai fari di un porto sicuro.

Sconosciuto è l’eterno mare
– la dimora del Bene e di ogni Male,
si fracassa il tempo come conchiglie
lasciando le orme sui nudi scogli.

Ho pescato, altrove, tante sconfitte,
peccati, dolori e rare perle
ma continuo a gettare all’alba la rete
per raggiungere la riva della speranza.

E negli abissi ritornerò
portata via dall’ultima marea.

Izabella Teresa Kostka, 2019

Edita

ŻAGLOWIEC

Gdybym tak wiedziała
dokąd mnie niesie
ten kruchy żaglowiec zwany Życiem,
jestem jak rozbitek dryfujący z prądem
z dala od latarni bezpiecznego portu.

Nieznane jest wieczne morze
– domostwo Dobra i wszelkiego Zła,
czas rozbija się jak muszle
i pozostawia ślady na gołych skałach.

Złowiłam, gdziekolwiek, wiele porażek,
grzechy, bóle i rzadkie perły,
ale wciąż rzucam sieć o świcie,
by dotrzeć do brzegu nadziei.

I w otchłanie powrócę
porwana przez ostatni przypływ.

Izabella Teresa Kostka

2019, wydana

Per “Avalon in Arte” (Salerno)

Pubblicato anche sulla pagina d’autore in lingua inglese:

https://kostkaizabellateresa.wordpress.com/2020/01/05/sailing-ship-veliero-zaglowiec-en-it-pl/?preview=true