From / tratto da / fragment z: “What will never happen – dedicated / Quello che mai accadrà – dedicate / To, co nigdy się nie zdarzy – dedykowane”

PUNISHMENT

Every kiss is a punishment,
the sweet scalpel of passion.

Every blow – mercy,
a seed donated to charity.

Don’t forgive my sins
because I don’t want to be redeemed.

Condemn me to life imprisonment
in your bed…

PUNIZIONE

Ogni bacio è una punizione,
il dolce bisturi della passione.

Ogni colpo – la misericordia,
un seme donato in beneficenza.

Non perdonare i miei peccati
perché non voglio essere redenta.

Condannami all’ergastolo
nel tuo letto…

KARA

Każdy pocałunek jest karą,
słodkim skalpelem namiętności.

Każde pchnięcie – miłosierdziem,
ziarnem przekazanym na dobroczynność.

Nie wybaczaj mi grzechów,
bo nie chcę być odkupiona.

Skaż mnie na dożywocie
w Twoim łóżku…

 

Izabella Teresa Kostka, 2020 All rights reserved