Tratto dal libro / From / Fragment z: “Incompiuto” (2015) in versione trilingue IT / EN / PL

UN ATTIMO NEL TEMPO

Credo che si debba un po’ morire
prima che rinasca la luce,
varcare i confini della resistenza
ingoiando fette di amarezza.

Soffrire

e poi risorgere più forte di prima
trovando le orme dei vecchi nemici,
voltare la pagina del proprio vissuto
riempiendo di gloria la “tabula rasa”.

Svanire,
bisogna sempre un po’ morire.

ONE MOMENT IN TIME

I think we should die a little
before the light is reborn,
cross the boundaries of resistance
swallowing slices of bitterness.

We must suffer

and then rise stronger than before
finding the footsteps of old enemies,
we have to turn the page of experience
filling the “empty board” with glory.

To fade,
we always have to die a little.

CHWILA W CZASIE

Myślę, że powinniśmy trochę umrzeć
zanim odrodzi się światło,
przekraczać granice oporu
przełykając plasterki goryczy.

Cierpieć

a potem powstać silniejsi niż przedtem
odnajdując ślady dawnych wrogów,
przewrócić stronę doświadczenia
i wypełnić “pustą tablicę” chwałą.

Przeminąć,
trzeba zawsze po trochu umrzeć.

Izabella Teresa Kostka, Diritti intellettuali riservati, 2015