THE HEART

The heart dies lonely
like raindrops on the cold windowsill,
flies away with the last birds
intimidated by the arrival of the first frost.

The heart will never understand the reason for the pain
which gnaws its limbs and takes your breath away,
it is like a naive boy extracted from the womb,
with the mild, helpless crying asks for protection.

Only the emptiness and the cold of eternal detachment remain
while the pulse slows down and the beats stop,
with the rain the late confessions vanish
leaving precious memories in the soul.

The heart agonizes in the dark,
far from any noise,
wrapped in the shroud of the orphan sheet.

IL CUORE

Il cuore muore solitario
come gocce di pioggia sul freddo davanzale,
vola via lontano con gli ultimi uccelli
intimoriti dall’arrivo della prima brinata.

Il cuore non capirà mai il motivo del dolore
che rode le sue membra e toglie il fiato,
è come un ingenuo fanciullo estratto dal grembo materno
che col blando, indifeso pianto chiede protezione.

Rimane soltanto il vuoto e il gelo dell’eterno distacco
mentre il polso rallenta e s’interrompono i battiti,
con la pioggia svaniscono le tardive confessioni
lasciando nell’animo i preziosi ricordi.

Il cuore agonizza al buio,
distante da ogni chiasso,
avvolto dalla sindone dell’orfano lenzuolo.

SERCE

Serce umiera samotnie
jak krople deszczu na zimnym parapecie,
odlatuje daleko z ostatnimi ptakami
przepłoszonymi nadejściem wczesnych mrozów.

Serce nie zrozumie nigdy jakiż jest powód bólu
co trawi jego trzewia i dech mu zapiera,
jest jak niewinne dziecko wyrwane z łona matki
co cichym, bezbronnym łkaniem domaga się opieki.

Zostaje tylko pustka i chłód wiecznej rozłąki
kiedy puls zanika i ustaje jego bicie,
wraz z deszczem uciszają się spóźnione wyznania
pozostawiając w duszy drogocenne wspomnienia.

Serce umiera w ciemności,
odległe od zgiełku,
owinięte całunem osieroconego prześcieradła.

~

Izabella Teresa Kostka

From the bilingual book “Footprints dissolve on any earth” / Tratto dal libro bilingue “Si dissolvono le orme su qualsiasi terra” / Fragment z książki dwujęzycznej “Rozmywają się ślady na każdej ziemi”

2017, CTL Editore Livorno, ItalyAll rights reserved / Diritti riservati / Prawa zastrzeżone