BUSINA’ (CHÉRTA) DEL CARVÉ LISÁNDRÉN 2018… Per il Carvè 2021
del mitico Gianni Brian Pasino.
Car amiz ch’i sej chi an piasa,
la Businà urmai l’è ac’mè na tasa
che as paga chi a ogni Carvè
anche se, pürtròp, la sacocia voja a l’è.
Però a voj nent stufèvi parlànda dal soliti tasi,
ma certo a pos dì ‘d cui del Palàsi
che da ‘n po’ ‘d temp a l’è ‘mnì la tana
‘d ‘na raza ch’as ciama padana.
U Gianfranco coi cavì fin ans el spali
ad fè u Sindich u n’ava gnàch per el bali
ma u sava nent che i Lisandrèn i son di spresiùs
e ac’sè la murdì ant l’aj… e la duvì dì cl’è dùs.
Rivònda an Municipio u s’è truà
perlomeno, a voi dì, an pò… spaisà
u smijiava, lù ch’a l’è custimà con j’artisti,
ac’mè n’omi vistì… ammès ai nudisti
E per la Giunta la facc i sout murtal
jè amnì fora du titt… dal ben e dal mal
ònche cul giuvnòt che an doi dì
la fac l’asesur… po’ l’è sparì;
E Cuttica donca u s’è truvà an Municipi
e se clà facc, u noster Sindich, an prinsipi?
Al prim pruvediment, sgagià ac’mè la lòsna
l’è fè al milti a chi ch’u ciama la limòsna.
L’è che po us ne ancòrc ant in mument
che ‘l guardij pròpi quònd che i servu… lur i son nent.
Cun la Businà, ònche j’Autorità i devu avej pasiènsa,
a l’è brisca, perché la dis cul cla pensa.
Noi a suma anrabià cun la nostra sità, però…
s’im ciam ‘d cambiè, a rispunduma ‘d no
Auruma stè chi, ant el ben e ant el mal
a suma Lisandrèn, mea ac’mè cui d’Casal
a stuma chi, cun la Burmia e Tani
con chi c’al fa ben e chi c’al fa di dani
chi ant la tera d’Eco e d’Rivera
cun la gent ch’ut ciama: “Ma te, ischilè, t’al sai chi cl’era?”
C’mesisea urgugliùs, ònche sa suma al piòn di babi,
e allùra Lisandrén av la digh cér e net… fè semper ch’i ‘na j’abi!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=281795863375336&id=112061607015430