Foto dal web

M’aggia sfastriata Ma ‘

ccà nun si capisce niente!

Tu comme staie?

e stai bbon o ssai, tu loc staie meglie e nuie.

Mammà, è tutte accusi difficile

e tu ne saie quacche cos.

Cche faie? Ccà se soffre sulamente 

e nisciun cchiù comme a te

c’è sta pe ce cunsulà!

Mammà ce vurria à demandà

a chill à parte e lloc

sì proprio a isso, ò Signore.

Vurria dicere

ma cherè nun t’arriend mai

mò nata vota c’è mannat cà?

Miez a sti fetient e a sta gente e niente

è luntana dà mamma mia ca già te pigliate.

Io mò caggià ffà da vita mia

cà me so già stancata.

L’ultima cosa tè voglie dicere chiaramente

io nun ò pozzo cchiù suppurtà

e te voglio purdunà

ma che sia l’ultima volta pè carità!

Mammà nun da rett, nun me penzà

che t’aggià di?

E’ ppe mè sul nu sfog cchistu ccà!

Natalia Castelluccio

http://pensieriparoleepoesie.wordpress.com