calabrisando

A fera i l'ottu i Natali

 

“Ma quandu cci vodi?”

“Cittu ca m’assurdatu! E mmaji possibili ca ogni cincu minuti dici sempri a stessa cosa?”

“Oji na’, mi signu stancata i camminani, sunu deci minuti ca jamu avanti e arriti, e mancu l’ombbra di na’ bancarella ajiu vistu”

View original post 1.822 altre parole