STELLE
di Miriam Maria Santucci
Voce e video di Bruno Pennasso
Musica di J. Strauss, foto Shutterstock.com
Copyright © 2017 – Miriam Maria Santucci